Silva Logistic Services. Pădurea de stejar pufos de la Petiş Reviewed by CD on . Scurtă descriere a ariei naturale protejate: Situl ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş este importantă datorită prezenţei unei păduri panonice de stej Scurtă descriere a ariei naturale protejate: Situl ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş este importantă datorită prezenţei unei păduri panonice de stej Rating: 0
Ești aici: Acasă » Turism»Silva Logistic Services. Pădurea de stejar pufos de la Petiş

Silva Logistic Services. Pădurea de stejar pufos de la Petiş

Silva Logistic Services. Pădurea de stejar pufos de la Petiş

Scurtă descriere a ariei naturale protejate:

Situl ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş este importantă datorită prezenţei unei păduri panonice de stejar pufos, habitat natural de interes prioritar pentru conservare, având o structură pe clase de vârstă şi dimensiuni foarte variate. Tendinţa de extindere a stejarului pufos în arealele învecinate, asociată cu o capacitate mare de regenerare naturală, cresc importanţa sitului ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş pentru conservare.

Localizarea ariei naturale protejate:

Aria naturală protejată ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş este situată din punct de vedere administrativ în regiunea de dezvoltare Centru, comuna Şeica Mare, din judeţul Sibiu, suprafaţa procentuală a ariei protejate fiind de circa 1 % din suprafaţa comunei. Geografic, situl ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş este localizat în Depresiunea Transilvaniei – Podişul Mediaşului, pe partea dreaptă tehnică a pârâului Râpa.

Habitate din ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş:

91H0* – Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens

9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio – Carpinetum

9130 – Păduri de fag de tip Asperulo – Fagetum

6240* Pajişti stepice subpanonice

Specii de plante deosebite din ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş:

Echium russicum – specie de interes comunitar, Salvia transsylvanica – specie endemică, Jurinea mollis ssp. transsylvanica – specie endemică, Astragalus dasyanthus – specie rară, Salvia nutans, Orchis tridentata, Arenaria procera – specie rară.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus