Silva Logistic Services. Muntele Tâmpa Reviewed by CD on . Muntele Tâmpa se află în mijlocul Municipiului Brașov și are regim de rezervație naturală încă din 1962, regim instituit prin Decretul nr. 949/1962.  În prezent Muntele Tâmpa se află în mijlocul Municipiului Brașov și are regim de rezervație naturală încă din 1962, regim instituit prin Decretul nr. 949/1962.  În prezent Rating: 0
Ești aici: Acasă » Timp Liber»Silva Logistic Services. Muntele Tâmpa

Silva Logistic Services. Muntele Tâmpa

Silva Logistic Services. Muntele Tâmpa

Muntele Tâmpa se află în mijlocul Municipiului Brașov și are regim de rezervație naturală încă din 1962, regim instituit prin Decretul nr. 949/1962.  În prezent, situl ROSCI0120 Muntele Tâmpa și Rezervația Naturală Tâmpa (Muntele) este sit de importanță comunitară și face parte din rețeaua europeană Natura 2000, având o suprafață de 206 ha. Fondul forestier este proprietatea Municipiului Brașov, fiind administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A..

Din cauza localizării, amenințările asupra stării de conservare sunt, în primul rând, antropice.

Statutul de arie protejată a fost instituit în scopul conservării următoarelor habitate și specii:

Habitate de importanță comunitară:

 • 40A0 Tufărișuri subcontinentale peri-panonice
 • 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
 • 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
 • 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
 • 9180 Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene
 • 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen

Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

 • Ursul brun (Ursus arctos) – cod 1354* – specie prioritară, pentru a cărei conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială, datorită proporției reduse a arealului acesteia pe teritoriul Uniunii Europene
 • Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) – cod 1193
 • Croitor de fag (Rosalia alpina) – cod 1087* – specie prioritară
 • Papucul doamnei (Cypripedium calceolus) – cod 1902
 • Mătăciune (Dracocephalum austriacum) – cod 1689
 • Iris, Stânjenel (Iris aphylla ssp. hungarica) – cod 4097.

Sunt înregistrate 975 de specii de fluturi nocturni și diurni. Printre speciile cu statut special de protecție: Callimorpha quadripunctaria, albăstrelul mare al cimbrișorului (Maculinea arion), Apollo negru (Parnassius Mnemosyne) și rădașca (Lucanus cervus).

110 specii de păsări au fost înregistrate pe Muntele Tâmpa, unele dintre ele cu valoare conservativă deosebită: bufnița, minuniţa, huhurezul mare, ghionoaia sură, ciocănitoarea neagră.

De asemenea, în această arie protejată sunt mamifere cu o prezență permanentă: jderul de copac, veverița și sporadic se pot vedea râsul, pisica sălbatică, căpriorul și cerbul, porcul mistreț.

Turism: situl este des vizitat atât de turiști cât și de localnici, ca zonă de recreere. Străbaterea lui se practică pe patru trasee montane omologate și o potecă tematică “Fluturi și flori pe Muntele Tâmpa” Accesul pe vârf (957 m) se poate face și cu telecabina.

Pe Muntele Tâmpa, pe partea de vârf a acestuia, se găsesc ruinele unei vechi cetăți medievale – Cetatea Braşovia – pe o suprafață de 2,3 hectare. Cetatea Braşovia (sec. XIII-XV) a fost una dintre cele mai vechi cetăți din Țara Bârsei, iar numele ce-l poartă indică fără echivoc rolul său în denumirea orașului de la poalele Tâmpei.

Pentru mai multe detalii: http://www.metropolabrasov.ro/arii-protejate/aria-protejata-muntele-tampa/

 

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus