Silva Logistic Services. Lista legislatie arii protejate actualizata Reviewed by CD on . Lista legislatie arii protejate actualizata 1.Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cu modificarile ulterioare; 2.O.U.G. n Lista legislatie arii protejate actualizata 1.Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cu modificarile ulterioare; 2.O.U.G. n Rating: 0
E╚Öti aici: Acas─â » Articole Recomandate»Silva Logistic Services. Lista legislatie arii protejate actualizata

Silva Logistic Services. Lista legislatie arii protejate actualizata

Silva Logistic Services. Lista  legislatie arii protejate actualizata

Lista legislatie arii protejate actualizata

1.Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cu modificarile ulterioare;
2.O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national ÔÇô sectiunea a III -a zone protejate, modificata prin O.U.G. nr. 49/2016;
4.O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare;
5.H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, cu modificarile ulterioare;
6.O.M. nr. 552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice;
7.H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone;
8.H.G. nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone;
9.OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
10.O.M. nr. 604/2005 pentru aprobarea Clasificarii pesterilor si a sectoarelor de pesteri ÔÇô arii naturale protejate;
11.Legea nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificarile ulterioare;
12.HG nr. 1586 din 08 noiembrie 2006 privind incadrarea unor arii naturale protejate in categoria zonelor umede de importanta internationala;
13.O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
14.H.G. nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate;
15.O.M. nr. 1710/2007 privind aprobarea documentatiei necesare in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes national;
16.O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
17.H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
18.Legea nr. 46/2008 ÔÇô Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
19.Ordonanta de urgenta nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura cu modificarile si completarile ulterioare;
20.H.G. nr. 1217/2010 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru Parcul Natural Cefa;
21.HG nr. 1066 din 20 octombrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturala protejata asupra unor zone din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si incadrarea acestora in categoria rezervatiilor stiintifice;
22.Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, cu modificarile ulterioare;
23.O.M. nr. 2387/2011 pentru modificarea ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
24.H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
25.O.M. nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul si filmatul in scop comercial;
26.H.G. nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei nationale si a Planului de actiune pentru conservarea biodiversitatii 2014-2020;
27.O.M. nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate, cu modificarile ulterioare;
28.O.M. nr. 656/2014 privind aprobarea Planului regional de actiune pentru managementul speciilor de lilieci „Rhinolophus ferrumequinum”, „Rhinolophus hipposideros”, „Myotis myotis”, „Myotis oxygnathus”, „Myotis bechsteinii”, „Barbastella barbastellus”, „Miniopterus schreibersii”;
29.O.M. nr. 1075/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliilor Stiintifice constituite pentru ariile naturale protejate care necesita structuri de administrare, cu modificarile ulterioare;
30.O.M. nr. 2227/2016 pentru constituirea si functionarea Comisiei Patrimoniului Speologic.
31.Legea nr. 95/2016 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile ulterioare;
32.H.G. nr. 997/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
33.Ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
34.Hotararea nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

Clip to Evernote

Comenteaz─â

┬ę 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus