Ce se discuta la sedinta Consiliului Local al Municipiului Sebes Reviewed by CD on . V─â inform─âm c─â se convoac─â, ├«n data de 31.01.2017, la ora 14.00, Consiliul Local al Municipiului Sebe┼č, jude┼úul Alba, ├«n ┼čedin┼ú─â public─â ordinar─â, ├«n sala de ┼če V─â inform─âm c─â se convoac─â, ├«n data de 31.01.2017, la ora 14.00, Consiliul Local al Municipiului Sebe┼č, jude┼úul Alba, ├«n ┼čedin┼ú─â public─â ordinar─â, ├«n sala de ┼če Rating: 0
E╚Öti aici: Acas─â » Articole Recomandate»Ce se discuta la sedinta Consiliului Local al Municipiului Sebes

Ce se discuta la sedinta Consiliului Local al Municipiului Sebes

Ce se discuta la sedinta  Consiliului Local al Municipiului Sebes

V─â inform─âm c─â se convoac─â, ├«n data de 31.01.2017, la ora 14.00, Consiliul Local al Municipiului Sebe┼č, jude┼úul Alba, ├«n ┼čedin┼ú─â public─â ordinar─â, ├«n sala de ┼čedin┼úe ÔÇ×Radu StancaÔÇŁ a Prim─âriei Municipiului Sebe┼č (camera 17), cu urm─âtoarele proiecte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hot─âr├óre privind aprobarea programului t├órgului de animale aflat ├«n administrarea SPAP Sebe┼č pentru anul 2017.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări sau acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în anul 2017.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

3. Proiect de hot─âr├óre privind colaborarea dintre Municipiul Sebe┼č ┼či S.C. SCHUBERT & FRANZKE S.R.L. ├«n vederea public─ârii h─âr┼úii Municipiului Sebe┼č.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărul de asistenţi personali prevăzut în Statul de Funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială pe anul 2017.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

5. Proiect de hot─âr├óre privind modificarea statului de func┼úii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebe┼č , jude┼úul Alba , ca urmare a promov─ârii ├«n grad profesional a func┼úionarilor publici.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

6. Proiect de hot─âr├óre privind desfiin┼úarea integrala a Pie┼úei de Flori ÔÇô Parcul Tineretului , Municipiul Sebe┼č.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

7. Proiect de hot─âr├óre pentru aprobarea nivelului subven┼úiei ce urmeaz─â a fi acordat─â Asocia┼úiei Diakoniewerk Interna┼úional, pe anul 2017, precum ┼či aprobarea Conven┼úiei provizorii pentru acordarea de servicii de asisten┼ú─â social─â.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

8. Proiect de hot─âr├óre pentru aprobarea nivelului subven┼úiei ce urmeaz─â a fi acordat─â Filantropiei Ortodoxe Sebe┼č, pe anul 2017, precum ┼či aprobarea Conven┼úiei provizorii pentru acordarea de servicii de asisten┼ú─â social─â.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.
9. Proiect de hot─âr├óre privind aprobarea modific─ârii H.C.L. nr. 171/2016 privind acordarea unui mandat special domnului primar Dorin – Gheorghe Nistor, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Sebe┼č ├«n Adunarea General─â a Asocia┼úiei ÔÇ×APA ALBAÔÇŁ
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

10. Proiect de hot─âr├óre privind aprobarea cuantumului compensa┼úiilor ├«n bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situa┼úii de Urgen┼ú─â al Municipiului Sebe┼č, pentru timpul efectiv de lucru .
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

11. Proiect de hot─âr├óre privind aprobarea modific─ârii Tarifelor practicate de c─âtre SC Greendays SRL ├«n cadrul Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebe┼č, nr. 5/20.02.2012 prelungit prin actul adi┼úional nr. 5/09.11.2016 ┼či ├«ncheierea unui act adi┼úional privind modificarea Anexei 7 la contract.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

12. Proiect de hot─âr├óre privind aprobarea Programului activit─â┼úilor socio ÔÇô culturale pe anul 2017 al Centrului de zi pentru persoane v├órstnice din subordinea Serviciului Public de Asisten┼ú─â Social─â Sebe┼č .
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

13. Proiect de hot─âr├óre privind includerea ├«n inventarul domeniului public al Municipiului Sebe┼č a imobilului ÔÇô construc┼úie ÔÇô Corp de cl─âdire P+2 format din Cre┼č─â, Gr─âdini┼ú─â, Central─â termic─â ┼či Sp─âl─âtorie , situat ├«n Municipiul Sebe┼č, strada ┼×urianu , nr. 13 , Jude┼úul Alba.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea SC SAN CASA SRL asupra unei suprafeţe de teren de 262 mp. înscrisă în CF NR.84413.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

15. Proiect de hot─âr├óre privind darea ├«n administrarea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebe┼č, pe perioada execut─ârii lucr─ârilor de repara┼úii a cl─âdirilor -Dispensar II din M.Kog─âlniceanu nr.128 Sebe┼č ,Centrul de s─ân─âtate -M.Viteazu nr.28 Sebe┼č ┼či a Dispensarului Comasat din str.1848 nr.3 Sebe┼č .
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 95/2016 la propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

17. Proiect de hot─âr├óre privind modificarea ┼či completarea HCL nr. 310/2016 privind acceptarea dona┼úiei din partea SC STAR TRANSMISSION SRL asupra unei suprafe┼úe de teren de 978 mp.,├«nscris─â ├«n CF nr.79054,CF nr.79056 ┼či CF nr.79051 .
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere, pentru anul 2017 si a cuantumului contributiei de întretinere pentru persoanele asistate în cadrul Cãminului pentru Persoane Vârstnice Sebes.
Ini┼úiator proiect: Primarul Municipiului Sebe┼č, domnul Dorin Nistor.

19. Informarea nr. 25/28.12.2016 ÔÇô Secretar Municipiu – obiec┼úii privind legalitatea H.C.L. nr. 331 / 2016.
20. Informarea nr. 1018/10.01.2017 – privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ ÔÇô teritorial─â a municipiului Sebe┼č .
21. Informarea nr. 2221/18.01.2017- rapoartele de evaluare a implement─ârii Legii 544/2001 ┼či a Legii 52/2003 ├«n anul 2016.
22. Informarea nr. 1943/17.01.2017- cu analiza activităţii S.V.S.U. Semestrul II 2016.
23. Informarea nr. 2488/20.01.2017 – privind activitatea asisten┼úilor personali desf─â┼čurat─â ├«n anul 2016.
24. Informarea nr. 2419/20.01.2017 ÔÇô privind activitatea desf─â┼čurat─â ├«n cadrul C─âminului Pentru Persoane V├órstnice Sebe┼č ├«n anul 2016.
25. Informarea nr. 2367/19.01.2017 – Raport privind activitatea Ocolului Silvic Sebe┼č R.A. ├«n anul 2016.
26. Informarea nr. 1297/12.01.2017 ÔÇô Rapoartele de control nr. 2619/09.12.2016 ┼či 2622/09.12.2016 ┼či Deciziile nr. 2/06.01.2017 ┼či 3/06.01.2017, emise ├«n baza acestora.
27. Informarea nr. 839/10.01.2017 ÔÇô Decizia nr. 2/06.01.2017 a Camerei de Conturi Alba .
28. Informarea nr. 838/10.01.2017 ÔÇô Decizia nr. 3/06.01.2017 a Camerei de Conturi Alba .

Compartimentul Rela┼úii Publice ┼či Comunicare,
Prim─âria Municipiului Sebe┼č

Clip to Evernote

Comenteaz─â

┬ę 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus